WELCOME TO DITSARA

ยินดีต้อนรับสู่ ดิษฐ์รา

NEWS & UPDATE

โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาลกรุงเทพฯ ได้ก่อตั้งและดำเนินการสืบเนื่องมา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีจุดมุ่งหมายแรกที่จะพัฒนา และยกระดับสถาบันการ ศึกษาประเภทการบริบาลให้มีมาตรฐานในระดับสากล และสามารถนำความรู้ กับประสบการณ์นั้นไปประกอบอาชีพหรือเป็นรากฐาน สำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ในอนาคต

Read more...

NEWS & UPDATE

โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาลเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งโดยคุณพิศาล ตันติวิวัฒน์ และ คุณอกณิษฐ์ ชัยเฉลิมศักดิ์ เพื่อที่จะพัฒนา และยกระดับสถาบันการ ศึกษาประเภทการบริบาลให้มีมาตรฐานในระดับสากล และสามารถนำความรู้ กับประสบการณ์นั้นไปประกอบอาชีพหรือเป็นรากฐาน สำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ในอนาคต

Read more...

NEWS & UPDATE

ในปัจจุบันสังคมเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันหลายๆคนมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กและต้องออกไปทำงานนอกบ้าน คนในครอบครัวไม่มีเวลาที่จะดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของบ้าน ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่มีมาตรฐาน

Read more...

NEWS & UPDATE

ดิษฐ์รา คลินิกกายภาพบำบัด รับให้บริการบำบัด รักษา ฟื้นฟู และให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชิวิตปกติ ใกล้เคียงปกติมากที่สุด ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รับฟื้นฟูอัมพาต พาร์กินสัน ปวดหลัง ปวดคอ ปวดเข่า กระดูกข้อต่อทับเส้นประสาท นิ้วล็อก ฟื้นฟูหลังผ่าตัดกระดูกและข้อ การบาดเจ็บทางการกีฬา ฯลฯ

Read more...