ข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่ต้องการลูกดิษฐ์ราเข้าร่วมงาน สนใจ คลิก!!! article
ประชาสัมพันธ์งานจากดิษฐ์ราการบริบาล
รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการตลาด

 

 

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖

 

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖


ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

 

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕

 

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

โรงพยาบาลพระมงกุฎ

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕

 

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕

 

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕

 

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕

 

 

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕

 

 

 

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

 
 
 

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔

 

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ประชาสัมพันธ์งานจากโรงพยาบาลต่างๆ

ประจำวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 
กิจกรรมนักศึกษา

รับน้องใหม่ ดิษฐ์รารุ่น60 article
ดิษฐ์ราการบริบาล เปิดรับเจ้าหน้าที่พนักงานบัญชี ด่วน!! article
ลูกดิษฐ์รา Where are you? ตอนที่ 1
ลูกดิษฐ์รา Where are you? ตอนที่ 2
ลูกดิษฐ์รา Where are you? ตอนที่ 3
ลูกดิษฐ์รา Where are you? ตอนที่ 4
ลูกดิษฐ์รา Where are you? ตอนที่ 5
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
กำหนดการรายงานตัว รับชุดครุยวิทยฐานะและถ่ายภาพหมู่
คำปฏิญาณตนของผู้สำเร็จการศึกษา article
ราคาสั่งจองรูปในพิธีรับใบประกาศฯประจำปี ๒๕๕๖ article
กำหนดการพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ article
การสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ article
กำหนดการรายงานตัว รับชุดครุยวิทยฐานะและฝึกซ้อมย่อย article
ระเบียบการแต่งกาย ในการเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร article
แนะนำแบบทรงผมสวยๆที่ใช้ในงานรับใบประกาศฯ article
เก็บตก ภาพบรรยากาศ " งานประชาสัมพันธ์หน่วยงานและคัดเลือกนักศึกษา "
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและคัดเลือกนักศึกษา article
Congratulation articleCopyright © 2010 Administrator, Ditsara Nurse Aide Training School, All Rights Reserved.